Boek De Stille Schreeuw


‘Mara, ik heb goed nieuws. Je gaat een beetje rust krijgen.’ zegt papa. Je gaat een tijdje in Duinoord wonen, wij denken dat het voor nu even beter is voor iedereen.’                                ‘Waarom? Ik wil thuis blijven wonen, ik wil niet weg!’ Ik weet het zeker; ze houden niet meer van mij, ze willen mij niet meer, ze hebben mij nooit gewild.

Mara wordt op tienjarige leeftijd door haar ouders uit huis geplaatst in een psychiatrisch kinderziekenhuis. De Stille Schreeuw is gebaseerd op een waargebeurd verhaal over emotionele kindermishandeling en het opgroeien binnen jeugdzorg verteld vanuit het kind-perspectief.

“Het boek is aangrijpend. Het is bruikbaar als achtergrondliteratuur voor iedereen die te maken krijgt met kindermishandeling. Het boek geeft een duiding van de zogenaamde cijfers, de anonieme koele statistieken. Ik zal dit boek ten zeerste aanprijzen.”

Anna Bosman, Directeur Onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde, Radboud Universiteit

Doel van het boek: kinderen die onveilig zijn opgegroeid een stem geven. Inzicht geven hoe het is om uit huis geplaatst te worden en daar te wonen. Tevens een beeld geven van emotionele kindermishandeling beschreven vanuit het kind.

Djadi Loose is opgegroeid binnen jeugdzorg en heeft te maken gehad met kindermishandeling. Haar doel is een stem geven aan kinderen die in soortgelijke onveilige situaties opgroeien. Op basis van haar eigen ervaringen heeft ze het boek ‘De Stille Schreeuw’ geschreven, dat op 30 augustus om 19u in buurthuis De Mussen te Den Haag wordt gelanceerd. Tijdens de boeklancering zal ook een panelgesprek plaatsvinden met mensen uit het werkveld.

Geïnteresseerd in dit onderwerp of werkzaam in de jeugdhulpverlening? Je bent van harte welkom!  Aanmelden kan door het contactformulier in te vullen of een email te sturen naar info@djadiloose.nl.

Vanaf 30 augustus is het boek De Stille Schreeuw te koop bij o.a. www.bol.com